Zoek

64 resultaten

Rli brengt op 9 februari advies uit over digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving

nieuws
2 februari 2021 - Digitalisering verandert onze samenleving ingrijpend, met grote gevolgen voor de duurzaamheid.

Rli brengt op 10 februari advies uit over integraal afgewogen bereikbaarheidsbeleid

nieuws
2 februari 2021 - De Tweede Kamer heeft de Rli gevraagd om advies te geven over de vraag hoe een meer integraal bereikbaarheidsbeleid in de praktijk kan worden gerealiseerd.

Rli start advies over plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel

nieuws
25 januari 2021 - De Rli is gestart met een advies over de plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel. Aan welke maatschappelijke opgaven kunnen en moeten woningcorporaties in de komende .....

Rli brengt advies uit over waterstofbeleid

nieuws
5 januari 2021 - Op 25 januari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies in ontvangst.

Rli start met advies over natuurbeleid

nieuws
5 januari 2021 - Natuur is van levensbelang. De wereldwijd afnemende biodiversiteit baart grote zorgen. Hoe kan de zorgelijke afname van natuurkwaliteit en biodiversiteit in Nederland op tijd .....

Rli brengt op 25 januari 2021 advies uit over waterstofbeleid

persbericht
Rli - 5 januari 2021
Op 25 januari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. Het advies richt zich op de volgende vragen: Wat is de betekenis van klimaatneutrale .....

Startbijeenkomst 28 september 2021- informatie

conferentie
Op 28 september 2021 organiseerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een bijeenkomst over kernenergie. Het betreft een door het kabinet gevraagd adviestraject. De doelstelling van het advies is het faciliteren van meningsvorming over kernenerg

Veelgestelde vragen

conferentie
Veelgestelde vragen V: Wie is opdrachtgever van de Inventarisatie? A: De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is opdrachtgever voor Ipsos. V: Wat is de rol van Ipsos? A: Ipsos voert de inventaristie uit in opdracht van de Raad voor de leefomgeving

Zet Groeifonds gericht in voor duurzame groei

persbericht
Rli - 14 oktober 2021
Het Nationaal Groeifonds is ingesteld om het toekomstig bruto binnenlands product van Nederland te vergroten. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeert in .....

Advies 'Investeren in duurzame groei' uitgebracht

nieuws
14 oktober 2021 - Op 14 oktober 2021 heeft de Rli het advies aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën, .....