Zoek

93 resultaten

online bijeenkomst advies Natuurinclusief Nederland

conferentie
De Rli organiseerde op donderdag 19 mei 2022 van 14:00 – 15:30 uur een online bijeenkomst over zijn advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’.

Rli start advies over Kaderrichtlijn Water

nieuws
2 juni 2022 - Rli start advies over Kaderrichtlijn Water

Rli start advies over duurzaamheidstransities en de financiële sector

nieuws
2 juni 2022 - Rli start advies over duurzaamheidstransities en de financiële sector

Online bijeenkomst ’Natuurinclusief Nederland’ op 19 mei gemist?

nieuws
27 mei 2022 - Heeft u de online bijeenkomst over het Rli advies ’Natuurinclusief Nederland’ op 19 mei 2022 gemist of wilt u deze graag terugzien? De gehele livestream en de .....

Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Inspiratiebundel
Rli - mei 2022
Op 23 mei 2022 hebben veertien adviesraden gezamenlijk een inspiratiebundel uitgebracht met als thema: jongeren en het zorgen voor hun morgen.

Save the date – bijeenkomst over advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’

nieuws
10 juni 2022 - Op 29 juni 2022 organiseert de Rli een bijeenkomst over zijn advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’.

Rli brengt advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’ uit

nieuws
16 juni 2022 - Op16 juni brengt de Rli zijn advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’ uit, dat vandaag is aangeboden aan de minister voor Volkshuisvesting Hugo de .....

Oplossen wooncrisis vereist meer actie van woningcorporaties en gemeenten

persbericht
Rli - 16 juni 2022
De komende jaren is een aanzienlijke uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen nodig. Daarom moet de rijksoverheid veel sterker sturen op de prestaties van woningcorporaties .....

Uitnodiging- bijeenkomst over advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’

nieuws
17 juni 2022 - Uitnodiging - bijeenkomst over advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’

Kabinetsreactie op advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’

nieuws
27 juni 2022 - Op 16 juni 2022 stuurde de minister Christianne van der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en .....