Zoek

59 resultaten

Todd Litman- EEAC conference

video
Introduction video Todd Litman

Phil Goodwin- EEAC conference

video
Introduction video Phil Goodwin

Achtergrondrapporten advies ‘Natuur en landschap’

nieuws
6 november 2012 - Ter voorbereiding van het advies ‘Natuur en landschap’ heeft de raad een aantal kennisvragen uitgezet met als doel bestaande kennis bij elkaar te brengen en toegankelijk te .....

Co Verdaas staatssecretaris Landbouw in nieuw kabinet

nieuws
8 november 2012 - Co Verdaas is sinds 5 november 2012 staatssecretaris Economische Zaken. Verdaas wordt de komende vier jaar verantwoordelijk voor landbouw en natuur. Hij heeft afscheid genomen als .....

Toekomst stad: Uitnodiging discussie Pakhuis de Zwijger

nieuws
22 november 2012 - Op 10 december organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met Rli de discussie 'De toekomst van de Stad'.

Vermaatschappelijking in het fysieke domein

nieuws
22 november 2012 - In opdracht van de Rli heeft Bart Swanenvleugel het essay 'Vermaatschappelijking in het fysieke domein' geschreven.

Zwaveldioxide en zwaveltrioxide

advies
AGS - maart 2012
Op verzoek van de penvoerend Minister adviseert de AGS over PGS 10, een deel uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen met richtlijnen voor opslag en gebruik van zwaveldioxide. .....

Toekomst van de stad- discussieavond in Pakhuis de Zwijger

nieuws
18 december 2012 - Op 10 december jl. vond een discussieavond plaats over de toekomst van de stad in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Aan de hand van drie essays uit de bundel die de Rli heeft laten .....

Adviesraden over vermaatschappelijking en burgerbetrokkenheid

nieuws
18 december 2012 - Negen adviesraden hebben zich tot de ministerraad gewend met een brief over vermaatschappelijking en burgerparticipatie. Zij hebben daar eerder over geadviseerd vanuit hun eigen .....

Interview met Amandus Lundqvist, boegbeeld topsector high tech

video
RLI video Interview met Amandus Lundqvist, boegbeeld topsector high tech