Zoek

68 resultaten

Advies ‘Naar een duurzame economie‘ uitgebracht

nieuws
10 december 2019 - Op 10 december 2019 heeft de Rli zijn advies 'Naar een duurzame economie' uitgebracht.

Verslag van de presentatie van advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

nieuws
15 oktober 2019 - Op donderdag 12 september 2019 presenteerde de Rli zijn advies tijdens een publieke bijeenkomst in Den Haag

Verslag van de werkconferentie Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

nieuws
15 oktober 2019 - Op 11 september 2019 organiseerde de Rli een werkconferentie in het Muntgebouw in Utrecht. Aanleiding was de Rli-verkenning ‘De som der delen’ over de aanpak van samenvallende .....

Samenwerken voor het algemeen belang bij herinrichting van de ruimte

nieuws
15 oktober 2019 - Interview met Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff over solidariteit

Werkprogramma 2020-2021 is vastgesteld

nieuws
12 december 2019 - Op 10 december 2019 is het werkprogramma aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma kent naast de lopende onderwerpen uit de vorige werkprogramma's, vijf nieuwe .....

Voorstudie- Duurzame ontwikkeling Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Voorstudie
Rli - juli 2019
De studie gaat over de stand van zaken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor de fysieke leefomgeving op de BES-eilanden en daarnaast ook over de verwachte kwetsbaarheden en risico’s op de lange termijn.

Aanbieding advies 'Waardevol toerisme'

bijeenkomst
Op 12 september 2019 vond de publieksbijeenkomst plaats over het advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’.

Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

werkconferentie
Op 11 september organiseerde de Rli een werkconferentie naar aanleiding van zijn verkenning ‘De som der delen’ over de aanpak van samenvallende opgaven in de regio.

Presentatie advies Warm aanbevolen

werkbijeenkomst
Op 7 februari 2019 organiseerde de Rli een bijeenkomst naar aanleiding van zijn advies ‘Warm aanbevolen’ over de transitie naar een schone energievoorziening in de gebouwde omgeving.

Dank voor je aanmelding

page
We hebben je aanmelding ontvangen. Binnen een week ontvang je van ons de bevestiging van je deelname. Mocht je nog vragen hebben, laat het dan weten aan: verbindendverduurzamen@rli.nl of via 06 153 69 329 (Anita Bruines) / 06 2116 0211 (Mirjam van Gameren