Zoek

64 resultaten

Wat vindt u van kernenergie? De Rli hoort graag uw mening

nieuws
14 oktober 2021 - Als onderdeel van het adviestraject kernenergie organiseert de Rli een brede open consultatie waarbij iedereen die dat wil zijn of haar mening kan geven.

Rli brengt op 14 oktober advies uit over het Nationaal Groeifonds

nieuws
16 september 2021 - De Rli verwacht op 14 oktober 2021 zijn advies over de bijdrage van het Nationaal Groeifonds aan een duurzaam economisch verdienvermogen uit te brengen.

Joris van den Boom nieuw junior-raadslid

nieuws
28 oktober 2021 - Joris van den Boom is sinds 1 oktober 2021 het nieuwe junior-raadslid bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Gepland: bundel ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’

nieuws
14 oktober 2021 - Een aantal adviesraden heeft gezamenlijk het initiatief genomen tot het samenstellen van een essaybundel met als thema ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’.

Invitation webinar: Towards net-zero: Sound policies need better science

nieuws
14 september 2021 - EEAC and IEEP are organising a joint webinar at 20 September 2021 on the role of scientific advice in policymaking, and how science can be used in the context of European climate .....

Invitation online Conference Digital Transformation for a SustainableAnthropocene: Ethical, Green and Inclusive

nieuws
16 november 2021 - The EEAC Annual Conference 2021 (17-19 November) will focus on the digital transformation within a European context, and the issues and opportunities it raises for sustainable .....

Kabinet moet ruimtelijke verbouwing van Nederland sturen

persbericht
Rli - 23 november 2021
Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw. Deze opgaven moeten alle ruimtelijk een plek krijgen. Daardoor zal ook het .....

Rli brengt op 23 november 2021 zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!' uit

nieuws
28 oktober 2021 - Nederland staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw. Bieden de nieuwe nationale kaders van .....

Advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ uitgebracht

nieuws
23 november 2021 - Op 23 november 2021 bracht de Rli zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ uit. Het advies is aangeboden aan de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .....

Rli brengt advies ‘Boeren met toekomst’ uit

nieuws
2 december 2021 - Bij de realisatie van een duurzame landbouw ligt de nadruk op dit moment sterk op het saneren van boerenbedrijven (opkopen, onteigenen) en op het uitvaardigen van steeds .....