Zoek

71 resultaten

Verschillende soorten chains

blog
8 oktober 2013 - Een circulaire economie betekent het hergebruiken van grondstoffen en afvalstoffen. Dit hoeft niet altijd in dezelfde keten te gebeuren natuurlijk. Deze afvalstoffen kunnen in een .....

Circulaire economie volwassen genoeg?

blog
8 oktober 2013 - Deze vraag kwam in mij op na het lezen van diverse twitter berichten. “Michiel Bronsing ‏@BronsingM:Hoe maak je de circulaire logistiek financieel aantrekkelijk? .....

Alderstafel Schiphol voorbeeld van regionaal arrangement

nieuws
9 oktober 2013 - Het advies 'Sturen op samenhang' over governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam geeft richting aan een nieuwe rol en verantwoordelijkheid van het Rijk. Het nieuwe .....

Debat ‘De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen’

nieuws
30 oktober 2013 - Het verslag van het debat over de (on)zekerheden in woningbehoefteramingen dat op 13 september jl. werd gehouden in Utrecht is nu beschikbaar via de Rli-website. De Rli .....

Debat 'de (on)zekerheden in woningbehoefteramingen' 13 september 2013- verslag

publicatie
Rli - oktober 2013
De Rli organiseerde het debat over de (on)zekerheden in woningbehoefteramingen op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Aan de orde kwamen zowel de huidige praktijk van vervaardiging en gebruik van de prognoses al

Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland

advies
Rli - oktober 2013
Het advies gaat in op de belangrijkste strategische keuzes die Nederland moet maken om de land- en tuinbouw te versterken en te verduurzamen.

Advies ‘Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland’

nieuws
31 oktober 2013 - Vandaag heeft de raad zijn briefadvies 'Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland' aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische .....

Europees landbouwgeld gericht inzetten voor innovatie boerenbedrijf

persbericht
Rli - 31 oktober 2013
Regering en parlement moeten Europees landbouwgeld gericht inzetten voor innovatie en verduurzaming van boerenbedrijven. Alleen zo kan een gezonde toekomst voor de Nederlandse .....

Kabinetsreactie op het advies 'Onbeperkt houdbaar'

nieuws
13 november 2013 - De reactie van het kabinet op het advies 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid' (mei 2013) is opgenomen in de Kamerbrief, (31 oktober 2013) van de staatssecretaris .....

Uitnodiging debatbijeenkomst Stuur op de Metropool!

nieuws
28 november 2013 - Op 16 december vindt de discussieavond 'Stuur op de metropool' plaats over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's. Vereniging Deltametropool en .....