Zoek

107 resultaten

Derde zittingsperiode Rli op 1 augustus 2020 officieel van start

persbericht
Rli - 1 augustus 2020
Maak kennis met de raadsleden en junior-raadsleden De derde zittingsperiode (2020-2024) van de Rli is met ingang van 1 augustus 2020 officieel gestart. De heer ir. J.J. (Jan Jaap) .....

Derde zittingsperiode 2020-2024 Rli officieel van start

nieuws
1 augustus 2020 - Maak kennis met de raadsleden en drie junior-raadsleden, die de raad heeft aangesteld.

Rli brengt advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ uit

nieuws
3 september 2020 - Op 3 september 2020 heeft de raad zijn advies aangeboden aan de ministers van BZK en LNV.

Rli brengt advies uit over bodemdaling in veenweidegebieden

nieuws
17 augustus 2020 - Op 3 september 2020 brengt de Rli zijn advies uit ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’. Het advies wordt aangeboden aan de ministers BZK en .....

Greep op gevaarlijke stoffen

advies
Rli - maart 2020
Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Welke stappen zijn nodig voor een veiligere omgang met gevaarlijke stoffen?

Livestream- online debate ‘A grip on hazardous substances, EU perspective’ 8 June 2020

on line debate
8 June 2020 - On the online debate session the Council presented and discussed its advisory report concerning national and EU policy on hazardous substances.

Online debate session ‘A grip on hazardous substances, EU perspective’

online debate session
On 8 June 2020 the Council organized an online debate session about the recommendations in its advisory report ‘A grip on hazardous substances’

CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

Online bijeenkomst
De Minaraad, de Rli en de NL-ambassade in België organiseerden op 3 september 2020 samen een online bijeenkomst over de mogelijkheden en bijhorende infrastructuur aangaande CCU/S (Carbon Capture and Usage / Storage) en waterstof.

Uitnodiging online event over een internationale corridoraanpak voor het Europese spoor, en steun voor brief adviesraden ‘Improving international passenger rail’

nieuws
3 september 2020 - Op 18 september 2020 organiseert de Rli een internationaal online event over een Europese corridoraanpak, een van de belangrijkste aanbevelingen uit de brief aan de Europese .....

Kabinetsreactie op advies ’Verzet de wissel’

nieuws
30 september 2020 - Op 28 september 2020 stuurde staatssecretaris Van Veldhoven van IenW de kabinetsreactie op het advies naar de Tweede Kamer.