Zoek

106 resultaten

Aankondiging advies over duurzame energietransitie

nieuws
27 september 2011 - In oktober brengen de raden een advies uit over duurzame energietransitie. Dit advies richt zich op de vraag hoe de transitie naar een duurzame energiehuishouding in 2050 .....

Reactie ministerie BZK op advies ’Open deuren dichte deuren’

nieuws
27 september 2011 - In zijn reactie op 'Open deuren, dichte deuren' gaat minister Donner (BZK) in op de analyse van de RLI en de genoemde beleidsaanbevelingen uit het advies over middeninkomens op .....

Verslag aanbieding studie ‘Over belangen, beleid en burgers'

nieuws
27 september 2011 - Het verslag van het minisymposium (pdf, 500 Kb) in mei 2011 over de studie 'Over belangen, beleid en burgers' is beschikbaar op de website. De Raad voor Verkeer en Waterstaat .....

Energietransitie: kies nu voor versnelling!

persbericht
Rli - 19 oktober 2011
Bij een duurzame samenleving hoort een duurzame energiehuishouding met efficiënt energiegebruik op basis van hernieuwbare energiebronnen. In de laatste twee decennia verliep de .....

Werkprogramma 2012-2013

nieuws
18 oktober 2011 - Het Werkprogramma 2012-2013 van de raden biedt ruimte voor ongeveer tien adviesthema’s. Zeven adviezen zijn geprogrammeerd (waaronder één briefadvies) en de organisatie van .....

Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding

nieuws
19 oktober 2011 - Het advies 'Remmen los, versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland’, is op 19 oktober 2011 aangeboden aan minister Verhagen (EL&I) en .....

Omgevingswet: kans voor kwaliteit

advies
Rli - november 2011
In dit briefadvies adviseren de raden over de nieuwe Omgevingswet.

Beeldverslag advies over versnelling energietransitie ‘Remmen los’

nieuws
3 november 2011 - Het beeldverslag van de presentatie van het advies over energietransitie  'Remmen los’ staat nu op www.rli.nl. In het advies pleiten de raden voor een versnelling van de .....

Omgevingswet: kans voor kwaliteit

nieuws
4 november 2011 - In het briefadvies 'Omgevingswet: kans voor kwaliteit' adviseren de raden over de nieuwe Omgevingswet die de minister Schultz van Haegen (IenM) wil gaan opstellen. Deze wet moet .....

Natuur en Elverding-aanpak in nieuwe Omgevingswet

persbericht
Rli - 4 november 2011
Adviesraden adviseren over fundamentele herziening omgevingsrecht Een nieuwe Omgevingswet is een kans voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Dit stellen de .....