Zoek

71 resultaten

Start advies Ruimtelijke economische structuurversterking

nieuws
5 december 2013 - De raad is gestart met een advies over de ruimtelijke economische structuurversterking. Zes jaar na het begin van de financiële crisis in 2007 kennen Nederland en veel andere .....

Jaarconferentie European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC)

nieuws
28 november 2013 - Op vrijdag 18 oktober vond de 21ste jaarconferentie plaats van het netwerk van European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC). Verraste vorig jaar de .....

Aanbieding advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’

nieuws
19 december 2013 - Op 23 januari 2014 presenteert de raad zijn briefadvies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst en .....

Debat ‘Stuur op de metropool!’- verslag

nieuws
19 december 2013 - Het verslag van het debat 'Stuur op de metropool!' dat op 16 december 2013 plaatsvond in Amsterdam is nu beschikbaar via de Rli-website. Vereniging Deltametropool en de Raad voor .....

Jaarverslag 2012

jaarverslag
30 maart 2013 - Op 10 februari 2012 is de Wet instelling Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in het Staatsblad gepubliceerd. De Rli-raadsleden zijn per 1 augustus 2012 geïnstalleerd. Dit jaarverslag beslaat derhalve de periode augustus – december 2012. De raad he

Advies zoetwatervoorziening

advies
Adviescommissie Water - maart 2013

Uitvoering natuurbeleid kan ambitieuzer en effectiever

persbericht
Rli - 15 mei 2013
De uitvoering van het natuurbeleid is te weinig ambitieus en onvoldoende toegerust om de gestelde natuurdoelen te realiseren. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende oppervlak .....

Onbeperkt houdbaar

advies
Rli - mei 2013
In dit advies concludeert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid ambitieuzer en effectiever kan.

Nederlandse logistiek 2040: designed to last

advies
Rli - oktober 2013
Dit advies beschrijft het pad dat de logistieke sector moet volgen om Nederland in 2040 concurrerend en leefbaar te houden.

Ruimte voor duurzame landbouw

advies
Rli - maart 2013
Dit advies schetst de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. Voortgaande innovatie en versnelde verduurzaming zijn noodzakelijk om deze dilemma’s op te lossen.