Zoek

68 resultaten

Rli brengt advies uit over de transitie naar een duurzame economie

nieuws
7 november 2019 - Op 10 december 2019 brengt de Rli zijn advies ‘Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities.’ uit.

Vacature- De Rli is op zoek naar een adviseur

nieuws
28 maart 2019 - Voor de versterking van het secretariaat zoekt de Rli een adviseur die breed inzetbaar is op uiteenlopende adviesonderwerpen.

home

homepage

Netwerk Rli

page
Algemeen Het Parlement Overheid Adviesraden Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) Onderwijsraad Raad voor Cultuur Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) Raad voor de Volksgezondheid en Samen

Waardevol toerisme

advies
Rli - september 2019
Hoe kan worden gestuurd op een gebalanceerde groei van het inkomende en binnenlandse toerisme in Nederland, waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken?

Luchtvaartbeleid

advies
Rli - april 2019
De raad richt zich in dit advies op de vraag of er een ander perspectief mogelijk is in het luchtvaartbeleid, en zo ja, of dit nieuwe perspectief leidt tot andere uitgangspunten en beleidsopties voor het rijksbeleid.

Naar een duurzame economie

Advies
Rli - december 2019
Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en afnemende biodiversiteit maken de transitie naar een duurzame economie onvermijdelijk. Hoe kan de overheid sturen op de transitie naar een duurzame economie?

De som der delen

Verkenning
Rli - maart 2019
Duurzaamheidsopgaven manifesteren zich tegelijkertijd op regionaal niveau. Hoe komen opgaven daar samen? Wat betekent dit voor de aanpak van de verduurzaming van Nederland?