Zoek

107 resultaten

Kabinetsreactie advies: ‘De bodem bereikt?!’

nieuws
12 november 2020 - Op 30 oktober 2020 stuurde minister Schouten van LNV, de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘De bodem bereikt?!' naar de Tweede Kamer.

Hoe werken Europese landen aan een rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving?

nieuws
14 oktober 2020 - Uitnodiging online EEAC-conferentie en workshop Rli over de aanpak van een rechtvaardige transitie in Nederland op 28 oktober 2020.

Online presentatie van advies ‘Toegang tot de stad op 15 oktober 2020 gemist?

nieuws
12 november 2020 - De gehele livestream is terug te zien evenals de aparte delen met de presentatie van de analyse en aanbevelingen en de bijdragen van de gasten.

Online event international rail on 18 September 2020

Online event
On 18 September the Council organised an online event to highlight the recommendations - focussing on the proposed corridor approach - and discuss these findings in a European context

Werkprogramma 2021-2022

werkprogramma
7 december 2020 - Programmering van de adviesthema's voor de periode 2021-2022.

Werkprogramma 2021-2022 is vastgesteld

nieuws
7 december 2020 - Programmering van de onderwerpen voor de periode 2021-2022

CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

Online bijeenkomst
De Minaraad, de Rli en de NL-ambassade in België organiseerden op 3 september 2020 samen een online bijeenkomst over de mogelijkheden en bijhorende infrastructuur aangaande CCU/S (Carbon Capture and Usage / Storage) en waterstof

Online event international rail on 18 September 2020

Online event
The Council organised an online event to highlight the recommendations - focussing on the proposed corridor approach - and discuss these findings in a European context

De bodem bereikt?!

advies
Rli - juni 2020
De kwaliteit van de rurale bodems gaat achteruit. Wat is op de lange termijn nodig om te komen tot duurzaam bodembeheer?

Stop bodemdaling in veenweidegebieden: Het Groene Hart als voorbeeld

advies
Rli - september 2020
Bodemdaling leidt tot steeds meer problemen in veenweidegebieden. Welke keuzes moeten worden gemaakt om de negatieve effecten tegen te gaan?