Zoek

104 resultaten

Briefadvies Beleidsinstrumenten hernieuwbare elektriciteit

advies
Energieraad - april 2011
Een briefadvies aan minister Verhagen over het gewenste stimuleringskader voor de doelstelling voor hernieuwbare elektriciteit: 37% in 2020.

Briefadvies Opkomst Onconventioneel Gas

advies
Energieraad - februari 2011
Een briefadvies aan minister Verhagen over de mogelijkheden die ontstaan door de grotere beschikbaarheid van (onconventioneel) aardgas.

Voorstel voor het Verzekeren van Wateroverlast

advies
Adviescommissie Water - juni 2011
De Adviescommissie Water stelt de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een andere verantwoordelijkheidsverdeling voor bij het verzekeren van wateroverlast. De commissie .....

Advies Onderwijs en Arbeidsmarkt Water

advies
Adviescommissie Water - september 2011
De Adviescommissie Water (AcW) adviseert de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om wateropleidingen en de arbeidsmarkt voor water te versterken. Nederland kent forse .....

Voorlopig advies normering waterveiligheid

advies
Adviescommissie Water - februari 2011

Historie

page
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is op 17 januari 2012 bij wet ingesteld. De raad is de samenvoeging van de taken van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad en de Adviesraad Gevaarlijke St

Partners in Nederland

page
Algemeen Het Parlement Overheid Adviesraden Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) Onderwijsraad Raad voor Cultuur Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) Raad voor de Volksgezondheid en Samen

Home oud

page