Zoek

107 resultaten

Groen uit de crisis

advies
Rli - juli 2020
In dit advies pleit de raad voor een groen herstel na de coronacrisis waarin de economie, de werkgelegenheid en een duurzame leefomgeving hand in hand gaan.

Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen

advies
Rli - oktober 2020
Steeds meer mensen kunnen onvoldoende deelnemen aan het stedelijk leven. Hoe kan gestuurd worden op het tegengaan van ongerechtvaardigde verschillen tussen groepen burgers?

Magazine Week van Verbindend Verduurzamen

Digitaal magazine
Rli - juli 2020
Digitaal magazine met de resultaten van de Week van Verbindend Verduurzamen 25-29 mei 2020

Toegankelijkheidsonderzoek 2020

page
Onderzoek uitgevoerd op 20-08-2020 Dit rapport beschrijft compliance van www.rli.nl met W3C’s Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).  We concluderen op basis van deze evaluatie dat www.rli.nl grotendeels voldoet aan WCAG 2.1, Conformance Level AA. D

De Rli is gestart met advies Sturen op ruimte

nieuws
14 december 2020 - Nederland staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw. Bieden de nieuwe nationale kaders van .....

De Rli is gestart met advies ‘Perspectieven landbouwers’

nieuws
14 december 2020 - Huidige verdienmodellen van boeren gaan vaak niet samen met de verwezenlijking van een duurzame landbouw. Wat is nodig vanuit de verschillende schakels in de keten om economische .....

Essay over circulaire bouweconomie

nieuws
30 november 2020 - Het essay ‘The digital potential in creating a circular construction economy' ter voorbereiding van het advies over digitalisering en de transitie naar een duurzame .....

Essay ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving- Perspectief vanuit het mobiliteitsdomein’

nieuws
19 november 2020 - Het essay over mobiliteit ter voorbereiding van het advies over digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving staat nu online.

Rli is gestart met advies ‘Integraal afwegen bij bereikbaarheidsopgaven’

nieuws
19 november 2020 - Hoe kan de transitie naar een toekomstbestendige en integrale afweging van bereikbaarheidsopgaven worden gerealiseerd? Op verzoek van De Tweede Kamer brengt de raad hierover een .....

Essays over de samenhang tussen digitalisering en duurzaamheidstransities in drie verschillende domeinen: energie, mobiliteit en circulaire bouweconomie

nieuws
12 november 2020 - De raad heeft enkele deskundigen gevraagd om te reflecteren op de samenhang tussen digitalisering en duurzaamheidstransities. Het eerste essay ‘Waardevol digitaliseren voor de .....