Zoek

93 resultaten

Rli brengt advies uit over de rol van de financiële sector in de transitie naar een duurzame economie

nieuws
28 november 2022 - RECTIFICATIE DATUM: Op 22 december 2022 brengt de Rli zijn advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’ uit.

Wat is een waardevol energiesysteem?

Podcast
De energietransitie komt op gang. Maar naar wat voor soort energievoorziening werken we eigenlijk toe? En hoe komen we tot een waardevol energiesysteem ? Beluister nu de 7e aflevering over klimaat en energie van de podcastserie 'Nederland verbouwt in 7 vragen'.

Kabinet stelt Evaluatiecommissie Omgevingswet in onder voorzitterschap van Hetty Klavers. De leden Niemans en Tolsma treden tevens toe tot de Rli

nieuws
23 december 2022 - De ministerraad heeft op 23 december 2022 de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) ingesteld.

Kaderrichtlijn Water

advies_in_voorbereiding
In 2027 moet Nederland voldoen aan de eisen van de KRW. Wat is nodig om de KRW-aanpak die het kabinet voorstaat optimaal te laten verlopen en wat is er nu en na 2027 nodig om naar een goed en gezond watersysteem toe te groeien?

Financiering in transitie

advies
Rli - december 2022
In de transitie naar een duurzame economie zal de financiële sector een belangrijke rol moeten spelen. Dat gaat echter niet vanzelf. Sturing is nodig om te zorgen dat de financiële sector zich daadwerkelijk voorbereidt op en versneld bijdraagt aan de transitie.

Nederland verbouwt in 7 vragen- trailer

podcast
14 maart 2022 - Hoe denk jij dat ons landschap in 2050 er uit komt te zien? Voor welke grote opgaven staan wij? Beluister de trailer van de podcastserie 'Nederland verbouwt in 7 vragen'. Uitgeschreven tekst Doe je ogen even dicht. Je staat op een weg net buiten

Is er wel genoeg ruimte in Nederland?

podcast
15 april 2022 - De ruimte in ons land is beperkt en de lijst met uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft is lang. Presentator Quintin Wierenga gaat in deze aflevering op zoek naar ruimte voor oplossingen. Uitgeschreven tekst Jeanet van Antwerpen: Ja, dat is een hel

Wie betaalt de prijs voor een duurzaam menu?

podcast
27 juni 2022 - In Nederland is meer voedsel beschikbaar dan ooit tevoren en het is relatief goedkoop. Maar de focus ligt sterk op productie en efficiëntie en nog te weinig op biodiversiteit, dierenwelzijn en het tegengaan van klimaatverandering. De landbouw in Nederland

Hoe past natuur in Nederland?

podcast
28 juli 2022 - Er zijn zorgen over de natuur in Nederland. De natuur kampt met verdroging, verzuring, vermesting, versnippering en meer. De biodiversiteit gaat achteruit. En tegelijkertijd verandert de samenleving en beseffen we steeds meer dat we de natuur nodig hebben

Waarom vind ik geen woning in de stad?

podcast
28 augustus 2022 - De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen staan enorm onder druk. Niet iedereen kan wonen waar hij of zij wil, of kan überhaupt een woning vinden. Steden worden steeds lastiger toegankelijk. Voor mensen met een laag inkomen, maar ook voor mense