Aanbieding advies 'Waardevol toerisme'

Op 12 september 2019 vond de publieksbijeenkomst plaats over het advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’.

Op 12 september 2019 presenteerde de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ tijdens een drukbezochte publieke bijeenkomst. Het advies werd besproken met bestuurders, ondernemers en wetenschappers.

foto van vol terras in de stad

Het advies 'Waardevol toerisme' richt zich op de impact die de groei van toerisme heeft op de economie, de leefomgeving en de samenleving met specifieke aandacht voor wat de overheid kan doen om zowel kansen te benutten als bedreigingen te beheersen. De Rli geeft in zijn advies aan welke perspectiefwisseling nodig is voor een toekomstgericht toerismebeleid. De raad is van oordeel dat de voorgestelde koerswijziging in het toerismebeleid noodzakelijk is om te komen tot waardevol toerisme.

Programma

Dagvoorzitter Renze Klamer voerde het gesprek met deelnemers en deskundigen over de vraag hoe gestuurd kan worden op waardevol toerisme. Marjolein Demmers (raadslid en voorzitter van de commissie) lichtte de aanbevelingen aan gemeenten, provincies en het Rijk voor de invulling van toerismebeleid toe. Het analysemodel en de concrete adviezen werden vervolgens besproken in een aantal gespreksrondes met verschillende tafelgasten: wethouders van gemeenten, ondernemers uit de toeristische sector, onderzoekers van kennisinstellingen en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).  

Marjolein Demmers, raadslid Rli,  licht het advies 'Waardevol toerisme' toe. Foto Fred Ernst

Op 6 september 2019 heeft de Rli het advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ uitgebracht en aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider douwe.wielenga@rli.nl