Raadsleden

De raad bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn voor vier jaar benoemd bij koninklijk besluit op basis van hun brede maatschappelijke kennis en ervaring. Ze komen uit de kring van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de wetenschap.
Bij de start van de tweede zittingsperiode in augustus 2016 heeft de raad drie junior-raadsleden aangesteld. Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van jongere generaties laten doorklinken in zijn werk.

foto Jan Jaap de graeff
ir. J.J. de Graeff voorzitter
foto Marjolein Demmers
ir. M. Demmers MBA raadslid
foto Pieter Hooimeijer
prof. dr. P. Hooimeijer raadslid
foto Niels Koeman
prof. mr. N.S.J. Koeman raadslid
portretfoto Jeroen Kok
drs. J. Kok raadslid
foto Annemieke Nijhof
ir. A.G. Nijhof MBA raadslid
portretfoto Ellen Peper
drs. E. Peper raadslid
portretfoto Krijn Poppe
drs. K.J. Poppe raadslid
portretfoto Co Verdaas
prof. dr. J.C. Verdaas raadslid
 Portretfoto André van der Zande
em. prof. dr. A.N. van der Zande raadslid

Junior-raadsleden

foto Sybren Bosch
S.P. Bosch MSc Junior-raadslid
foto Mart Lubben
M.W.B. Lubben MSc Junior-raadslid
foto Ingrid Odegard
I.Y.R. Odegard MSc Junior-raadslid