Privacybeleid

De Rli gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De Rli gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

De Rli verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Welke soorten gegevens worden verzameld en voor welk doel?

 • Voor bestellingen van publicaties. Het betreft uw naam en adres gegevens. De gegevens worden verwijderd zodra u de bestelling heeft ontvangen. Wij delen deze gegevens alleen met de uitgever/drukker die u de publicaties toe moet zenden. Met hen is een “verwerkersovereenkomst” afgesloten.
 • Voor het verwerken van reacties op de content Rli website, en anderszins vragen over onze activiteiten, publicaties en organisatie.
 • Voor verzending van de nieuwsbrief maakt de Rli gebruik van een externe dienstverlener: Mailchimp. Het bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten. Dit betekent dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EU. Met Mailchimp is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit bedrijf is is gecertificeerd met het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult om een vraag te stellen of om een publicatie te bestellen, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden, tenzij dat is aangegeven.

Verwerken van persoonsgegevens

De Rli verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  De Rli geeft uw gegevens niet door aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Rli blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Rli en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rli.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Wij wijzen u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. De persoonsgegevens die wij verwerken:

Via het contactformulier op de website

 • Naam (voor- en achternaam)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het bericht dat u ons stuurt

Via de post en telefonisch

 • Naam (Voor- en achternaam)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Beveiliging persoonsgegevens

De Rli neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info@rli.nl

Cookies

Op deze site gebruiken we functionele cookies en trackingcookies. De tracking cookies die we gebruiken voldoen aan de regels zoals gesteld door de GDPR.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Lees hier meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)[pdf, 1,1Mb]