Nieuws

565 nieuwsberichten

Een sprankelende Rli-conferentie ‘Nederland voor toekomstige generaties’

20 June 2024 - Discussieer mee op 20 juni 2024 over de vraag welk Nederland we willen én kunnen achterlaten voor toekomstige generaties. De raad organiseert een sprankelende conferentie in Utrecht.

Save the date: bijeenkomst ‘De uitvoering aan zet’ op 13 maart aanstaande

13 March 2024 - Hoewel er op tal van terreinen beleidsdoelen en maatregelen zijn geformuleerd, worden deze vaak niet, of niet op tijd, gerealiseerd. Plannen zijn er volop, maar er komt in de praktijk niet veel van terecht. Hoe komen we tot een betere realisatie van plannen in de praktijk?

Kabinetsreactie op advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’

21 February 2024 - Op 12 februari 2024 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de kabinetsreactie op het advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’ naar de Tweede Kamer.

Jan Jacob van Dijk is benoemd tot nieuwe voorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

16 February 2024 - 16 februari 2024 – Jan Jacob van Dijk wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Rli brengt advies uit over het voorkomen van een funderingscrisis

16 February 2024 - Op donderdag 29 februari 2024 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Goed gefundeerd: advies om te komen tot een nationale aanpak funderingsproblematiek’ uit.

Publieksbijeenkomst ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’ gemist?

15 February 2024 - Wilt u de hoogtepunten van deze middag terugzien? De foto-impressie staat nu online op de Rli-website.

Uitnodiging – conferentie over advies ‘De uitvoering aan zet’

13 February 2024 - Op woensdag 13 maart 2024 organiseert de Rli in Utrecht een conferentie over zijn advies ‘De uitvoering aan zet’.

Werkprogramma 2024-2025 is vastgesteld

12 January 2024 - Minister Harbers van IenW heeft het Rli-werkprogramma 2024-2025 op 20 december 2023, mede namens de ministers van BZK, van EZK, van LNV en voor Klimaat en Energie, en de staatssecretarissen van IenW en Koninkrijksrelaties en Digitalisering (K&D) aangeboden aan de Tweede Kamer.

Publieksbijeenkomst ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’

11 January 2024 - Op 7 februari 2024 van 14.00 tot 17.30 uur organiseert de Rli in Den Haag een publieksbijeenkomst over zijn advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’. U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen en deel te nemen aan de discussie over het advies.

Rli publiceert verkenning ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning’

21 December 2023 - Ter voorbereiding op het adviestraject ‘Systeemfalen’ dat de Rli in het voorjaar van 2024 opstart hebben wij verkend wat de drijvende krachten en oorzaken zijn achter het uitblijven van de gewenste resultaten. De raad publiceert op 21 december 2023 de verkenning ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning’.