Nieuws

505 nieuwsberichten

Rli brengt advies ‘Goed water goed geregeld’ uit

nieuws
11 mei 2023 - De Rli concludeert in zijn advies ‘Goed water, goed geregeld’, dat op 11 mei 2023 is overhandigd aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, dat het huidige en .....

Rli brengt advies uit over beleidsaanpak Kaderrichtlijn Water

nieuws
20 april 2023 - Op 11 mei 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Goed water goed geregeld’ uit.

Rli start advies over klimaatadaptatie en ruimtelijke ordening

nieuws
20 april 2023 - Welk ruimtelijk ordeningsbeleid is nodig om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, zowel op de korte als op de langere termijn?

EEAC Webinar Series on Sustainable Finance

nieuws
19 april 2023 - On the 3rd and the 10th of May, the European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) together with the Belgium Federal Council for Sustainable Development .....

Bijeenkomst ‘Elke regio telt!’ op 27 maart gemist?

nieuws
13 april 2023 - Heeft u de bijeenkomst over het advies ’Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s.’ op 27 maart 2023 in Veenhuizen gemist? Wilt u de hoogtepunten van .....

Kabinetsreactie op advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’

nieuws
12 april 2023 - Op 20 maart 2023 stuurde minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van .....

Kabinetsreactie op advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’

nieuws
12 april 2023 - Op 9 december 2022 stuurde de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’ naar .....

Kabinetsreactie op advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

nieuws
3 april 2023 - Op 24 maart 2023 stuurde minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de kabinetsreactie op het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ naar de Tweede .....

Jaarverslag 2022 nu online

nieuws
30 maart 2023 - Het jaarverslag 2022 geeft een compact overzicht van het werk van de Rli, de uitgebrachte adviezen en de doorwerking

Rli start advies 'Van wegwerpmaatschappij naar duurzame en circulaire productie en consumptie'

nieuws
29 maart 2023 - Hoe kan Nederland, met gebruikmaking van Europese regelgeving, een omslag bewerkstelligen van wegwerpmaatschappij naar de productie en het gebruik van duurzame en circulaire .....