Nieuws

551 nieuwsberichten

Een sprankelende Rli-conferentie ‘Nederland voor toekomstige generaties’

20 June 2024 - Discussieer mee op 20 juni 2024 over de vraag welk Nederland we willen én kunnen achterlaten voor toekomstige generaties. De raad organiseert een sprankelende conferentie in Utrecht.

Uitnodiging - Sprankelende conferentie ‘Nederland voor toekomstige generaties’ op 20 juni in Utrecht

16 May 2024 - Discussieer mee over de vraag welk Nederland we willen én kunnen achterlaten voor toekomstige generaties. De Rli organiseert op donderdag 20 juni 2024 in Utrecht een sprankelende conferentie.

Presentatie verkenning en start advies over Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid

19 April 2024 - Waardoor worden de grote problemen in de leefomgeving onvoldoende effectief opgelost? Welke fundamentele keuzes zijn nodig om dat wel te doen? Welke consequenties hebben die keuzes? Om welke vormen van organiseren en sturen vraagt dit en wat zijn daarbij de rollen en positie van overheid, markt en samenleving?

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zoekt twee junior-raadsleden

18 April 2024 - Ben je geïnteresseerd in politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken en voldoe je aan het profiel? Stuur dan uiterlijk 4 mei je CV en een vlog van maximaal 10 minuten waarin je jouw motivatie toelicht naar de Rli.

De Rli start een advies over duurzaam bouwen

16 April 2024 - Hoe kan de overheid de juiste voorwaarden creëren voor een omslag naar een duurzaam materialengebruik voor de bouw van woningen? Deze vraag staat centraal in het advies dat de raad is gestart.

Foto-impressie en compilatiefilm bijeenkomst ‘De uitvoering aan zet’ online

12 April 2024 - Heeft u de bijeenkomst over het advies ‘De uitvoering aan zet’ op 13 maart 2024 in Utrecht gemist? Wilt u de hoogtepunten van deze middag terugzien? Een foto-impressie en een compilatiefilm staan op de website van de Rli.

Kabinetsreactie op advies ‘Samen werken’

9 April 2024 - De minister van Economische Zaken en Klimaat stuurde op 28 maart 2024 mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), voor Klimaat en Energie (K&E), Natuur en Stikstof (N&S) en de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de kabinetsreactie op het advies ‘Samen werken’ naar de Tweede Kamer.

Start advies over inclusieve verduurzaming

9 April 2024 - Hoe kan effectief duurzaamheidsbeleid zo worden ontwikkeld dat de samenleving in den brede daarin wordt betrokken en doelen en instrumenten zowel verbeterd als breed gedragen worden?

Jaarverslag 2023 online

5 April 2024 - Het jaarverslag van de Rli dat vandaag is gepubliceerd, blikt terug op het werk van de raad in 2023. Het geeft een beknopt overzicht van de uitgebrachte adviezen, de doorwerking en de overige activiteiten.

Kabinetsreactie op advies ‘De uitvoering aan zet’

26 March 2024 - Op 25 maart 2024 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kabinetsreactie op het advies ‘De uitvoering aan zet’ naar de Tweede Kamer.