Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een samenvoeging van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. De afzonderlijke raden zijn bij de instelling van de Rli in 2012 opgeheven. Alle publicaties van deze raden zijn beschikbaar via de website van de Rli. Na opheffing van de Algemene Energieraad (AER), de Raad voor de Wadden en de Adviescommissie Water (ACW) zijn ook deze adviezen via het archief van de Rli-website beschikbaar.

De site voldoet aan de Webrichtlijnen, versie 2.1*

U kunt onze volledige toegankelijkheidsverklaring nalezen in het overheidsregister toegankelijkheidsverklaringen.

Toegankelijkheid onze online bijeenkomsten

Wij streven ernaar om onze bijeenkomsten zo toegankelijk mogelijk te maken, ook voor mensen met een auditieve en visuele beperking. Op dit moment kunnen wij onze live events helaas nog niet voor iedereen toegankelijk aanbieden. Wel is achteraf de livestream van de bijeenkomst terug te zien met ondertiteling.

Melden van ontoegankelijkheid

Mocht u geen toegang krijgen tot de informatie van de website, laat het ons dan weten door een email te sturen naar secretariaat@rli.nl.

Hiermee helpt u ons de website te verbeteren. Beschrijf hierin het probleem, neem zo mogelijk de link op naar de betreffende pagina of stuur een screenshot mee.

Wat ons ook helpt bij het oplossen van het probleem, mocht u dit weten:
- Welk besturingssysteem gebruikt u?
- Welke browser gebruikt u?
- Maakt u gebruik van een schermlezer?
- Maakt u gebruik van spraakherkenning?

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

De Rli streeft naar een zo snel mogelijke oplossing. Heeft u tips of opmerkingen? Ook deze kunt u via secretariaat@rli.nl aan ons doorgeven.
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Uitgebreidere toelichting

Zie toegankelijkheidsonderzoek

* Uitzonderingen

  • Tijdens conferenties kunnen er embedded media zijn geplaatst ter ondersteuning van die conferentie. Deze media zijn grotendeels niet conform de richtlijnen 2.1.

  • Teksten met een afwijkende taal zal altijd omgeven zijn door een taal indicator, tenzij dit een menu-item of een link in de rechterbalk is.

  • Waarschijnlijk voldoen nog niet alle videos of videolinks aan de richtlijnen. Hier zijn we nog onderzoek naar aan het doen.