Conferentie 'Maak ruimte voor vernieuwing'

Op 26 en 27 november 2010 hebben de raden de conferentie ‘Maak ruimte voor vernieuwing’ georganiseerd voor de 100 jongste gemeenteraadsleden.
De raden wilden graag de visie horen van de bestuurders van de toekomst op het gelijknamige advies dat zij in de zomer hebben uitgebracht aan het kabinet, de Eerste en Tweede Kamer en de informateurs.
De conferentie ging uitgebreid in op de vraag hoe er bezuinigd kan worden in het fysieke domein en tegelijk kan worden bijgedragen aan verduurzaming en toekomstbestendige kwaliteit van de leefomgeving.
Het resultaat van deze conferentie zullen de raden als aanvulling op het advies in het voorjaar van 2010 aanbieden aan het kabinet.