CV Marjolein Demmers

Betaalde functies

  • Lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
  • Royal HaskoningDHV, Director Corporate Responsibility
  • Lid Algemene Energieraad

Onbetaalde functies

  • Lid Adviesraad Hogeschool Utrecht ‘de Omslag’
  • Duurzaamheidsambassadeur Amersfoort
  • Strategische adviesraad TNO Build Environment
  • Lid Platform Duurzaam GebiedsOntwikkeling (I&M/ Urgenda)
  • Kernteam Utrecht 2040 (Provincie Utrecht en NMU)
  • Lid Maatschappelijke adviesraad Kennis voor Klimaat (Europees Onderzoeksprogramma)