VROM raad

De VROM-raad adviseert regering en parlement over beleid voor een duurzame leefomgeving, in het bijzonder op het gebied van wonen, ruimte en milieu. De VROM-raad bestaat uit onafhankelijke deskundigen met uiteenlopende achtergronden.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de samenvoeging van de taken van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. De afzonderlijke raden zijn bij de instelling van de Rli  op 17 januari 2012 opgeheven.

Missie en opdracht

De VROM-raad adviseert regering en parlement over beleid voor een duurzame leefomgeving, in het bijzonder op het gebied van wonen, ruimte en milieu. De nadruk ligt op strategische keuzen voor de (middel)lange termijn aan het begin van de beleidscyclus. Daarnaast brengt de VROM-raad zowel gevraagde als ongevraagde adviezen uit naar aanleiding van actuele vraagstukken. De VROM-raad bestaat uit onafhankelijke deskundigen met uiteenlopende achtergronden. Dit draagt bij aan de advisering vanuit een brede benadering. Veel adviezen komen tot stand in actieve samenwerking met andere adviesraden.

Vanaf 1 januari 2010 voert de VROM-raad met de Raad voor het Landelijk Gebied en de Raad voor Verkeer en Waterstaat een gemeenschappelijk secretariaat.

Werkwijze

Algemene werkwijze

Leden

De VROM-raad bestaat uit drie leden. De voorzitter is mr. H.M. Meijdam. De leden van de raad zijn onafhankelijk en worden benoemd op basis van hun deskundigheid en brede maatschappelijke kennis en ervaring.