Conferentie 'Nederland voor toekomstige generaties'

Op donderdag 20 juni 2024 organiseert de Rli in Utrecht een sprankelende conferentie rond de vraag: welk Nederland we willen én kunnen achterlaten voor toekomstige generaties.
Digitale stad

Waar en hoe wonen de toekomstige generaties in Nederland? Wat voor werk doen ze? Waar genieten ze van natuur? De toekomst van Nederland hangt af van trends, zoals klimaatverandering en technologie. Tegelijkertijd hebben besluiten die we de op korte termijn (niet) nemen – over de energietransitie, de bouw van nieuwe woningen, de hervorming van de landbouw en onze economie – grote gevolgen voor Nederland in 2070 en daarna. 

Over deze urgente keuzes gaan deelnemers op donderdag 20 juni met elkaar in gesprek. Deelnemers komen uit politiek, overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. 

Programma

Met inspirerende lezingen, panels en video’s nodigen we de deelnemers uit om met elkaar in gesprek én aan de slag te gaan. Het programma is opgebouwd in drie gespreksrondes:

  • Ruimtelijke keuzes in een veranderend klimaat: Waar wonen, werken en recreëren we in een warmer, droger en natter Nederland met een stijgende zeespiegel? Welke ruimtelijke keuzes moeten we op korte termijn juist wel of vooral niet maken met het oog op de toekomst? 
  • Economische keuzes voor een duurzame toekomst: Welke economie past bij het Nederland van de toekomst? Hoe verdelen we de schaarse ruimte, hoe sturen we op (demografische en/of economische) groei en hoe helpt technologie onze toekomstige welvaart?
  • Sociale keuzes voor een ongedeelde samenleving: Hoe creëren we een veerkrachtige samenleving die de grote transities zowel kan opvangen als vormgeven? Wat betekenen de keuzes die we nu maken voor voorzieningen in steden en in regio’s of voor verschillen tussen groepen in de samenleving? 

Sprekers en dagvoorzitters

Deze personen hebben ons al verzekerd dat ze op 20 juni van de partij zijn:

Annemieke Nijhof (algemeen directeur Deltares), Peter Pelzer (Universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht), Wouter Veldhuis (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving van het College van Rijksadviseurs), Henri de Groot (hoogleraar regionaal economische dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en SER-lid), Hans Stegeman (hoofdeconoom Triodos en columnist voor Het Financieele Dagblad), Karen van Oudenhoven-van der Zee (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) en Jantine Kriens (raadslid en vice voorzitter Rli). 

De dag wordt begeleid door twee dagvoorzitters: Kim Coppes en Kimberley Snijders (voorzitter Nationale Jeugdraad).

Afscheid

Deze conferentie markeert tevens de overgang naar een raad die in een nieuwe samenstelling de taken zal voortzetten. Voorzitter Jan Jaap de Graeff en enkele andere raadsleden zullen tijdens deze conferentie afscheid nemen van de raad. 

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plekken, het kan zijn dat u op een wachtlijst wordt gezet.

Heeft u interesse of vragen, stuur dan een mail naar Linda van Asselt linda.van.asselt@rli.nl

Voor inhoudelijke informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, via yvette.oostendorp@rli.nl tel 06 2702 0642

Volg ons op LinkedIn en X @raadrli en doe mee met #Leefomgeving