Conferentie 'Nederland voor toekomstige generaties'

Op donderdag 20 juni 2024 organiseerde de Rli in Utrecht een sprankelende conferentie.
Digitale stad

Waar en hoe wonen de toekomstige generaties in Nederland? Wat voor werk doen ze? Waar genieten ze van natuur? De toekomst van Nederland hangt af van trends, zoals klimaatverandering en technologie. Tegelijkertijd hebben besluiten die we op korte termijn (niet) nemen – over de energietransitie, de bouw van nieuwe woningen, de hervorming van de landbouw en onze economie – grote gevolgen voor Nederland in 2070 en daarna. 

Over deze urgente vragen organiseerde de Rli een sprankelende conferentie op donderdag 20 juni in Utrecht. Met deelnemers uit politiek, overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. 

Bekijk hier de aftermovie van de conferentie (1:11 min)

Bekijk hier de foto-impressie van de conferentie 

Programma

Er waren inspirerende lezingen, panels en video’s en deelnemers gingen met elkaar in gesprek en aan de slag.

Het programma was opgebouwd in drie gespreksrondes:

  • Ruimtelijke keuzes in een veranderend klimaat: Waar wonen, werken en recreëren we in een warmer, droger en natter Nederland met een stijgende zeespiegel? Welke ruimtelijke keuzes moeten we op korte termijn juist wel of vooral niet maken met het oog op de toekomst? 
  • Economische keuzes voor een duurzame toekomst: Welke economie past bij het Nederland van de toekomst? Hoe verdelen we de schaarse ruimte, hoe sturen we op (demografische en/of economische) groei en hoe helpt technologie onze toekomstige welvaart? 
  • Sociale keuzes voor een ongedeelde samenleving: Hoe creëren we een veerkrachtige samenleving die de grote transities zowel kan opvangen als vormgeven? Wat betekenen de keuzes die we nu maken voor voorzieningen in steden en in regio’s of voor verschillen tussen groepen in de samenleving?  

Sprekers en dagvoorzitters

Annemieke Nijhof (algemeen directeur Deltares), Peter Pelzer (Universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht), Wouter Veldhuis (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving van het College van Rijksadviseurs), Henri de Groot (hoogleraar regionaal economische dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam), Emilie Rademakers (Universiteit Utrecht), Paul Schenderling (Denktank Postgroei Nederland), Karen van Oudenhoven-van der Zee (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau), Jantine Kriens (raadslid en vice voorzitter Rli) en Jan Hendrik Dronkers (SG ministerie Infrastructuur en Waterstaat). 

De dag werd begeleid door twee dagvoorzitters: Kim Coppes en Kimberley Snijders (voorzitter Nationale Jeugdraad).

Afscheid

Deze conferentie markeerde tevens de overgang naar een raad die in een nieuwe samenstelling de taken zal voortzetten. Voorzitter Jan Jaap de Graeff en enkele andere raadsleden namen tijdens deze conferentie afscheid van de raad. 

V.l.n.r.: Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van het Ministerie van IenW en Jan Jaap de Graeff, raadsvoorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Foto: Kenny Nagelkerke.

Meer informatie

Locatie: Polarzaal, onderdeel van Media Plaza van Koninklijke Jaarbeurs; Jaarbeursplein 6 3521 AL Utrecht. 
Tijd: de conferentie startte om 09:15 uur met een inloop en eindigde om 16:30 uur.

Voor inhoudelijke informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met Luc Boot, luc.boot@rli.nl.

Volg ons op LinkedIn en X @raadrli en doe mee met #Leefomgeving