De Rli betrekt jonge generaties bij zijn werk

Bij de start van de tweede zittingsperiode 2016-2020 heeft de raad besloten drie junior-raadsleden aan te stellen. Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van jongere generaties laten doorklinken in zijn werk. De junior-raadsleden nemen deel aan alle werkzaamheden van de raad.

Maak kennis met de junior-raadsleden en bekijk de video's:
S.P. (Sybren) Bosch MSc
M.W.B. (Mart) Lubben
I.Y.R (Ingrid) Odegard MSc

Lees meer over de samenstelling van de raad

Noot voor de redactie
Voor informatie kunt u contact opnemen met Miep Eisner, communicatieadviseur, miep.eisner@rli.nl, 06 15369339 of met het secretariaat, info@rli.nl, 06 2180 0302.