Rli brengt op 25 januari 2021 advies uit over waterstofbeleid

Op 25 januari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. Het advies richt zich op de volgende vragen: Wat is de betekenis van klimaatneutrale waterstof als grondstof, brandstof en als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie? Hoe reëel zijn de verwachtingen ten aanzien van waterstof en passen daar al eindbeelden bij? Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies in ontvangst.

Over het advies

Zowel in Nederland als in het buitenland is de interesse voor waterstof groot. Op tal van plaatsen wordt hierover gediscussieerd en gepubliceerd. Daarbij lopen de meningen over de inzetbaarheid van waterstof en de condities waaronder die moeten plaatsvinden uiteen. De raad geeft in dit advies antwoorden op vragen die steeds weer terugkomen.
Waterstof zal een cruciale schakel gaan vormen in de toekomstige klimaatneutrale energie- en grondstoffenvoorziening. De vraag naar waterstof zal inzet vragen van de overheid. De raad doet hiervoor een zestal aanbevelingen.
Lees meer over het advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’

Interviewverzoeken en embargo

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff of Pallas Agterberg, voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid via miep.eisner@rli.nl. Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Op publiceren rust een embargo tot 25 januari 2021, 16.30 uur.

Noot voor de redactie / niet voor publicatie

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl 06 4615 2496.
Voor het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Miep Eisner, communicatieadviseur, miep.eisner@rli.nl 0615369339.
Vanaf 25 januari 16.30 uur kunt u het persbericht en advies downloaden via www.rli.nl

Volg ons op Twitter @raadrli en twitter mee met #waterstofbeleid