Grote projecten: als het moet, dan ook goed

De raad stelt als kenmerken voor 'goed' (a) vanaf begin aandacht en geld voor kwaliteit en inpassing en (b) regie op het juiste bestuursniveau: projectbesluit en budget bij rijk, uitvoering en inpassing bij provincie(s). De raad stelt een geïntegreerde kwaliteits-sytematiek voor (ook ten behoeve van inpassingsbudget) alsmede een gebieds-benadering bij inpassing.