Grote projecten: als het moet, dan ook goed

Advies over grootschalige ingrepen en de kwaliteit van het landelijk gebied

De raad stelt als kenmerken voor 'goed' (a) vanaf begin aandacht en geld voor kwaliteit en inpassing en (b) regie op het juiste bestuursniveau: projectbesluit en budget bij rijk, uitvoering en inpassing bij provincie(s). De raad stelt een geïntegreerde kwaliteits-sytematiek voor (ook ten behoeve van inpassingsbudget) alsmede een gebieds-benadering bij inpassing.