Leven en laten leven

Advies over kustvisserij en natuur in kustgebieden

De raad stelt dat natuur, natuurlijke fluctuaties en maatschappelijke opvattingen bepalend zijn voor kustvisserij. Daarom terughoudendheid mbt nieuwe visserijvormen. Hij adviseert aanscherping voorwaarden voor kokkelvisserij gedurende voortzetting evaluatieonderzoek tot 2003, en 'beëindiging tenzij' na afloop.