Ruimtelijke vernieuwing voor het goederenvervoer

In het advies "Ruimtelijke Vernieuwing voor het Goederenvervoer" komt de Raad voor Verkeer en Waterstaat met een aantal vernieuwende idee├źn voor het binnenlandse goederenvervoer op lange termijn. Meest in het oog springende voorstellen zijn de koppeling van prijzen aan schaarse ruimte, de instelling van een vervoerfonds gekoppeld aan de oprichting van een onafhankelijke vervoersautoriteit, en de ontwikkeling van ondergronds transport en stedelijke distributiecentra.