Van waarden, opportunisme en vergetelheid

De raad pleit voor nieuwe verbindende visie op het landelijk gebied en een duidelijke stellingname, voor het mobiliseren/motiveren van lokale krachten, en voor continuïteit en consistentie in de bestuurlijke aandacht, ook met het oog op de toekomst.