Van waarden, opportunisme en vergetelheid

Advies over het bestuur van het landelijk gebied

De raad pleit voor nieuwe verbindende visie op het landelijk gebied en een duidelijke stellingname, voor het mobiliseren/motiveren van lokale krachten, en voor continuïteit en consistentie in de bestuurlijke aandacht, ook met het oog op de toekomst.