Aandachtspunten voor de 'Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling'

Resultaat van de adviesradenconferentie in het kader van de nationale strategie voor duurzame ontwikkeling

Dit is een verslag van de conferentie Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling, die op 1 juni 2001 gehouden is te Utrecht. Aan deze conferentie hebben verschillende adviesraden een bijdrage geleverd. De conferentie heeft geresulteerd in een aantal bouwstenen voor de ministeriƫle regiegroep die belast is met de nationale strategie voor duurzame ontwikkeling (NSDO). Ook de raden willen graag een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een effectieve strategie op weg naar duurzame ontwikkeling. Ze doen dat elk vanuit hun specifieke taak.