Aansprakelijkheid helder als het licht uitgaat

In dit advies een pleidooi voor klantvriendelijker geregelde aansprakelijkheid bij energiestoringen. De aansprakelijkheid bij leveringsonderbreking moet goed geregeld zijn. De raad stelt onder andere voor om de aansprakelijkheid uit te breiden naar de zakelijke klanten. Verder is een duidelijke norm op klantniveau nodig voor de leveringszekerheid. Voldoet de netbeheerder daar niet aan dan zou hij in beginsel aansprakelijk moeten zijn. Er moet wel een goede balans komen tussen de klantbelangen en de belangen van de netbeheerder. Die balans is een van de kernpunten van het advies.