Jaarverslag 2002 - Dilemma's en keuzes

Marktwerking, de internationalisering en de verduurzaming, deze ingrijpende veranderingen binnen de energiesector komen in dit jaarverslag aan te orde. Een van de vragen die aan de orde komen, is of er bij de start van deze veranderingsprocessen wel voldoende voorbereiding is geweest.