Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen

Gezamenlijk advies van de VROM-raad en de Energieraad

Gezamenlijk advies van de VROM-raad en de Energieraad

Klimaatverandering en voorzieningszekerheid vragen om een krachtig beleid dat moet leiden tot een duurzame energiehuishouding. Twee jaar gelden is het ministerie van EZ begonnen met het energietransitiebeleid. De Energieraad en de VROM-raad juichen dat toe, maar vinden ook dat er meer moet gebeuren. Een duurzame energiehuishouding en een krachtig besparingsbeleid moeten hoog op de politieke agenda komen.