Net nog niet

Een advies over de organisatie en het eigendom van energienetten.

Een advies over de organisatie en het eigendom van energienetten.

In de loop van 2003 kwam de Energieraad tot de conclusie dat bij de discussie over het al dan nìet privatiseren van de netten een gedegen probleemanalyse ontbrak. De Energieraad vindt het te vroeg voor een beslissing over de organisatie en het eigendom van energienetten in Nederland. In "Net Nog Niet" doet de Energieraad een beroep op de nationale politiek om de besluitvorming hierover te nemen in het kader van de Europese ontwikkelingen.