Extra inzet voor de Zuidvleugel!

Drie adviesraden voor de regering vragen aandacht voor de problemen van de Zuidvleugel van de Randstad. Het voorgenomen beleid is onvoldoende: extra investeringen zijn noodzakelijk voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, de sociaaleconomische structuur en de bereikbaarheid van de Zuidvleugel. Ook is extra aandacht nodig voor de zwakkere gebieden: het zuidelijk deel van Rotterdam en de Drechtsteden. De Zuidvleugel ontbeert op dit moment de benodigde bestuurlijke slagkracht en doorzettingsmacht. Marktpartijen participeren nog onvoldoende.

Samenvatting

De Raad voor het Landelijk Gebied, de VROMraad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat hebben op 19 maart 2007 een gezamenlijk briefadvies over het Zuidvleugelprogramma en de bijbehorende Zuidvleugelbrief aangeboden aan minister Cramer van VROM. Het programma Zuidvleugel is één van de vier gebiedsgerichte programma’s die in het kader van de Uitvoeringsagenda Nota Ruimte zijn ingesteld en heeft betrekking op het zuidelijk deel van de Randstad. Doel van de programma’s is te zorgen voor coördinatie van de rijksinbreng, versnelling van de besluitvorming en versterking van de interne samenhang binnen de programma’s. De drie raden constateren in hun advies ‘Extra inzet voor de Zuidvleugel!’ dat de projecten uit het bestaande rijksprogramma voor de Zuidvleugel met voorrang moeten worden uitgevoerd. Het voorgenomen beleid is onvoldoende: extra investeringen zijn noodzakelijk voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, de sociaal-economische structuur en de bereikbaarheid van de Zuidvleugel. Ook is extra aandacht nodig voor de zwakkere gebieden: het zuidelijk deel van Rotterdam en de Drechtsteden. De Zuidvleugel ontbeert op dit moment de benodigde bestuurlijke slagkracht en doorzettingsmacht. Marktpartijen participeren nog onvoldoende.

Reactie

In oktober 2007 is het Programma Randstad Urgentie uitgebracht door minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en tevens de coördinerend minister voor de Randstad. Daarin wordt aangegeven dat het programma Randstad Urgent voor het advies over onder meer het programma Zuidvleugel te beschouwen is als de reactie van het kabinet.