Advies aan Staatssecretaris over Kabinetsstandpunt aanbevelingen Deltacommissie

De Commissie heeft op 24 oktober haar advies over het Kabinetsstandpunt over de aanbevelingen van de Deltacommissie aangeboden aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

De Commissie waardeert de snelle en positieve reactie van het Kabinet op de aanbevelingen van de Deltacommissie 2008. Op deze wijze geeft het Kabinet blijk doordrongen te zijn van de grote urgentie van het onderwerp waterveiligheid. De AcW dringt erop aan dat de verdere uitwerking van de Kabinetsreactie voortvarend ter hand wordt genomen en doet daarvoor in het advies een aantal concrete aanbevelingen.