Jaarverslag 2009 Raad voor de Wadden

Jaarverslag 2009 en werkprogramma 2010.

Het Waddengebied kreeg in het jaar 2009 de status Werelderfgoed. Een honorering, maar ook een morele verplichting! Zorgvuldigheid van beleid en uitvoering is dan ook een conditio sine qua non om de impliciete opdracht van deze toekenning waar te maken. De Raad voor de Wadden zal, waar hij kan, zijn steentje daaraan bijdragen.

Het jaar 2009 was een productief jaar voor de Raad voor de Wadden.