Toekomst van het ruimtelijk beleid - essays

Ter voorbereiding van het briefadvies hebben de raden voor de leefomgeving en infrastructuur twee wetenschappers en een planologisch adviseur gevraagd een essay te schrijven. De essayisten zijn Barrie Needham (emeritus hoogleraar planologie), Toon de Gier (universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht) en Peter Paul Witsen (adviesbureau Westerlengte).