Advies Bestuurlijke balans in het waterbeheer

De Adviescommissie Water heeft op 2 november 2012 een advies uitgebracht aan de demissionair Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de bestuurlijke balans in het waterbeheer.

De organisatie van het waterbeheer is in verandering. In april 2011 hebben de partners in het waterbeheer in het Bestuursakkoord Water de  verantwoordelijkheden scherper gescheiden. Met de nieuwe Omgevingswet zal de positie van het waterbeheer ten opzichte van andere beleidsvelden mogelijk veranderen. De Adviescommissie Water (AcW) vindt het daarom wenselijk nu te reflecteren op de organisatiestructuur van het waterbeheer. De Commissie geeft een aantal aanbevelingen om het bestuurlijke evenwicht en tegenwicht te handhaven, zowel tussen de verschillende beleidsvelden als binnen de waterkolom.