Ruimte voor duurzame landbouw

Dit advies schetst de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. Voortgaande innovatie en versnelde verduurzaming zijn noodzakelijk om deze dilemma’s op te lossen.
Foto Koe in de wei
Ruimte voor Duurzame landbouw

In zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’ schetst de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. Voortgaande innovatie en versnelde verduurzaming zijn noodzakelijk om deze dilemma’s op te lossen. Gezien het belang van de land- en tuinbouw is er alle reden voor de rijksoverheid om haar rol te pakken en bij te dragen aan het opheffen van belemmeringen voor de verduurzaming van de sector.

Belangrijkste aanbevelingen

De raad adviseert de rijksoverheid om de visie van de Rli op de land- en tuinbouw verder met partijen uit te werken, ontwikkelruimte te geven aan verschillende agrarische bedrijfsvormen, kennis en innovatie in te zetten als motor van verduurzaming, wetten en regelgeving waar nodig aan te passen en een permanente dialoog tussen sector en samenleving te faciliteren.

De raad geeft in het advies tevens zijn visie op het politieke en publieke debat over de land- en tuinbouw. Dit debat wordt het best getypeerd door zijn grote, schijnbaar onoverbrugbare, tegenstellingen. De raad hoopt met zijn advies een kanteling te bereiken in de wijze waarop in politiek en samenleving over de Nederlandse landbouw wordt gedacht, zodat de transities die de raad noodzakelijk vindt, versneld kunnen plaatsvinden.

Publicatiedatum

Op 20 maart 2013 heeft de raad het advies aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

Impressie discussie met publiek

Film

Bij dit advies is een film beschikbaar.

Toespraak staatssecretaris Dijsksma (EZ)

Toespraak staatssecretaris Dijksma (EZ) bij het in ontvangstnemen van het advies.

Meer informatie

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Rli-secretariaat via info@rli.nl