Jaarverslag 2012

Op 10 februari 2012 is de Wet instelling Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in het Staatsblad gepubliceerd. De Rli-raadsleden zijn per 1 augustus 2012 geïnstalleerd. Dit jaarverslag beslaat derhalve de periode augustus – december 2012. De raad heeft in deze periode een aantal activiteiten ontplooid die vooral in het teken gestaan hebben van het vormen van een inhoudelijk profiel van de raad in de vorm van een strategisch kader, het opstellen van het werkplan voor 2013 en kennismaken met de beleidsterreinen waar de Rli over adviseert.