Advies Meerlaagsveiligheid

De Adviescommissie Water heeft op 10 juli 2014 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over meerlaagsveiligheid.

Nederland is goed beveiligd tegen overstromingen en dat moet zo blijven. Het voorkómen van overstromingen door dijken, duinen en voldoende ruimte voor de rivieren is de meest kosteneffectieve maatregel. Toch is een overstroming nooit helemaal uit te sluiten. Daarom vindt de Adviescommissie Water (AcW) het noodzakelijk om ook goed voorbereid te zijn wanneer het toch een keer mis gaat. Dat kan door het beperken van de gevolgen van een eventuele overstroming via ruimtelijke inrichting en met een goede rampenbeheersing. In het advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu doet de AcW aanbevelingen voor de verdere uitwerking en implementatie van het concept meerlaagsveiligheid.