Advies Innovatie in de Waterketen

De Adviescommissie Water heeft op 20 april 2015 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over Innovatie in de Waterketen.

Nederland heeft een goed functionerend waterketensysteem tegen relatief lage kosten. De waterketen wordt in de toekomst echter geconfronteerd met extra opgaven door onder andere klimaatverandering, noodzakelijke vervanging van infrastructuur en hogere waterkwaliteitseisen vanwege nieuwe problematiek zoals medicijnresten in water. Grondstofschaarste en het energievraagstuk maken dat in de waterketen in toenemende mate aandacht is voor het terugwinnen van energie en grondstoffen. De AcW acht het urgent om de waterketen in de toekomst verder te verduurzamen en betaalbaar te houden. Dat kan door innovaties en betere samenwerking. In het advies doet de AcW een aantal aanbevelingen om het innovatieklimaat in de waterketen te versterken.