Advies Waterschapsbestuur

De Adviescommissie Water heeft op 3 juli 2015 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het waterschapsbestuur.

De Minister heeft de AcW gevraagd om een advies uit te brengen dat dient als input voor de door haar toegezegde evaluatie van de systematiek van samenstelling van het waterschapsbestuur. Haar hoofdvraag betrof het principe ‘belang-betaling-zeggenschap’.
De commissie acht dat principe nog steeds een valide ordenend principe voor de samenstelling van het waterschapsbestuur. Dat past goed bij het functionele karakter van de waterschappen.
De AcW adviseert de geborgde zetels te behouden, landbouw, natuur en bedrijven ieder twee zetels in elk waterschap te geven, en nu niets te wijzigen aan de verkiezingssystematiek van het waterschap. In het advies worden deze aanbevelingen toegelicht en onderbouwd.