Advies Watergezant

De Adviescommissie Water heeft op 6 juni 2017 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de Watergezant.

Binnen de rijksoverheid werken de ministerie s van Buitenlandse Zaken (B u Z a ), Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) al een aantal jaren nauw samen aan de internationale waterproblematiek. Zij doen dit samen met waterschappen, drinkwaterbedrijven, bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties (NGOs) en kennisinstellingen. Belangrijke mijlpalen daarbij vormen het door de drie departementen instellen van een Internationaal Watercluster (IWC) begin 2015 en het begin 2016 door het kabinet aanbieden van het document ‘Convergerende Stromen - Internationale Waterambitie’ aan de Tweede Kamer.

In maart 2015 hebben de ministers van BuZa , EZ en I&M de heer Ovink benoemd als water gezant voor een periode van drie jaar. In de aanstellingsbrief van de secretaris - generaal I&M is opgenomen dat de functionaliteit van de rol van watergezant na twee jaar door de Adviescommissie Water (AcW) wordt geëvalueerd. De minister van I&M heeft de AcW verzocht deze evaluatie uit te voeren.