Breed kijken, smal adviseren

Per 1 januari 2018 is de Adviescommissie Water (AcW) opgeheven. Haar taken worden ondergebracht bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Bijna veertien jaar lang heeft de AcW adviezen uitgebracht over zowel de ontwikkeling als de uitvoering van het waterbeleid, waaronder de waterveiligheid, waterkwaliteit, wateroverlast en zoetwatervoorziening. De commissie was onafhankelijk en had een brede samenstelling met deskundigheid op het terrein van het openbaar bestuur, de ruimtelijke ordening, het waterbeheer en de financiƫle wereld.