Agenda voor het Rli-advies CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving

Agenda met duiding van onderwerpen die in advies ‘CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ aan de orde komen
cover met titel: Agenda voor het Rli-advies CO2-arme warmte in de geobuwde omgeving

De Rli heeft een agenda voor het komende advies over de transitie naar een CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving gepubliceerd waarin de raad duidelijk maakt waar het onderzoek voor dit advies zich op zal richten. Verschillende partijen, onder meer aan de overlegtafel gebouwde omgeving van het Energieakkoord waarmee de raad afstemt, buigen zich over de vraag hoe de energietransitie in de gebouwde omgeving kan worden versneld. Met deze notitie geeft de raad ook voeding aan dit debat.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, e-mail: f.w.dehaan@rli.nl tel. 06 46152496