Magazine Week van Verbindend Verduurzamen

Digitaal magazine met de resultaten van de Week van Verbindend Verduurzamen 25-29 mei 2020
Kaft van het magazine met een screenshot van de deelnemers online en de titel Week van Verbindend Verduurzamen

Van 25 – 29 mei 2020 organiseerde de Rli de Week van Verbindend Verduurzamen. Tijdens deze online conferentie stond de vraag centraal hoe we bij de verduurzaming van de samenleving de ideeën en energie, maar ook de zorgen en twijfels, van mensen een plek kunnen geven.

De conferentie bracht uiteenlopende partijen bij elkaar, van overheden en kennisinstellingen tot maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven. De week leverde een veelheid aan ideeën en inzichten op over hoe verbinding en verduurzaming gelijk op kunnen lopen. Over je – soms letterlijk – verplaatsen in het standpunt van een ander. Over de kunst van het respectvol afscheid nemen. Over de rol van het ‘milde midden’ als brug in het maatschappelijk debat. Over kennis ten dienste van een gesprek over waarden. Over de tijd die nodig is om verbinding te maken. Over de waarde van emoties.

Om de veelheid aan invalshoeken, inzichten en ideeën vast te houden is de week samengevat in een digitaal magazine. Hier treft u de verslagen van de themasessies en het webinar, links naar de inleidingen, de keynote, cartoons, een podcast, achtergrondrapporten, filmpjes en meer.

De raad hoopt dat de inzichten uit de conferentie helpen bij het verder verduurzamen van de samenleving op een manier die ervoor zorgt dat iedereen zijn plek in de duurzame samenleving kan vinden.

Voor meer informatie over de Week van Verbindend Verduurzamen kunt u contact opnemen met Anita Bruines, projectmedewerker, anita.bruines@rli.nl  06 1536 9329.