Adviezen in beeld voor de provinciale statenleden

Online magazine voor provinciale statenleden ter ondersteuning van hun werk voor de periode 2023 - 2027
Adviezen in beeld met een compilatie van foto's uit de genoemde adviezen

Aanleiding

De provinciale statenleden voor de periode 2023 - 2027 zijn geïnstalleerd en gestart met hun werk. De komende vier jaar gaan zij aan de slag met het vormgeven van hun provincie. Om hen te ondersteunen met de vragen over de leefomgeving, zoals de milieukwaliteit, de woningbouwopgave, de zorg voor natuur en landschap, de toekomst van het landelijk gebied, of de bereikbaarheid van dorpen en steden, besloot de Rli een online magazine te maken. In het magazine worden dertien adviezen in beeld samengevat. De beelden schetsen op hoofdlijnen de betreffende problematiek en de oplossingsrichtingen die de Rli heeft aangedragen.

Veel van onze adviezen zijn – behalve voor regering en parlement – ook interessant voor de provincie. Want als het over de leefomgeving van mensen gaat, is het juist ook de provincie die vaak beleid maakt en besluiten neemt. Omdat ook de gemeente een belangrijke speler is als het gaat om de leefomgeving van mensen hebben wij in 2022 een eerdere versie van het magazine aangeboden aan gemeenteraadsleden voor de periode 2022 – 2026. Het magazine voor de provinciale statenleden is een uitbreiding van het magazine uit 2022.

Met het magazine hopen wij de provinciale statenleden te inspireren met hun werk in de komende provinciale statenperiode.

 1. Goed water goed geregeld (2023)
 2. Elke regio telt! (2023)
 3. Splijtstof? (2022)
 4. Nederland natuurinclusief (2022)
 5. Boeren met toekomst (2021)
 6. Geef richting, maak ruimte! (2021)
 7. Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid (2021)
 8. Waterstof: de ontbrekende schakel (2021)
 9. De bodem bereikt?! (2020)
 10. Toegang tot de stad (2020)
 11. Waardevol toerisme (2019)
 12. Warm aanbevolen (2018)
 13. De stad als gezonde habitat (2018)

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, bart.swanenvleugel@rli.nl, 06 52012691.