Symposium ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’

Op 8 oktober 2013 presenteerde de Rli zijn advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’ tijdens een symposium in Madurodam, Den Haag. Secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Siebe Riedstra nam het advies in ontvangst.
designed to last

Op 8 oktober 2013 presenteerde de Rli zijn advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’ tijdens een symposium in Madurodam, Den Haag. Secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Siebe Riedstra nam het advies in ontvangst.

Uit de analyse die voor het advies is verricht, blijkt dat de topsectoren hightech, chemie en agrofood zich ontwikkelen richting een circulaire economie. Voor de topsector logistiek levert dit nieuwe kansen en uitdagingen op. Het advies bevat aanbevelingen aan de overheid en het bedrijfsleven.

Programma

De voorzitter van de raadscommissie, Marike van Lier Lels, gaf een toelichting op het advies. Daarna kwamen een aantal sprekers aan het woord: Femke Weijtens, Executive Vice President Corporate Affairs DSM; Nico Anten, Managing Director van Connekt samen met Mark Haverlach, Customer Service & Re-Entry Director EMEAI van Interface; Peter van Laarhoven, Strategisch Platform Logistiek, directeur Corporate development Schiphol Group en Frank van Ooijen, Director Sustainability FrieslandCampina. Zij werden bevraagd door dagvoorzitter Jeroen Smit (hoogleraar journalistiek Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksjournalist), Michael Heeren (Jong Logistiek Nederland), Ties Mouwen (Duurzame Ontwikkeling) en studenten logistiek en duurzaamheid.

 

Locatie

Madurodam
George Maduroplein 1
2584 RZ Den Haag

route madurodam

Routebeschrijving
 

Programma

13.00 uur Inloop

13.30 Aanvang met dagvoorzitter Jeroen Smit (hoogleraar journalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoeksjournalist) en raadsvoorzitter Rli Henry Meijdam

13.40 Introductie film en uitleg advies door commissievoorzitter Rli Marike van Lier Lels

14.00 uur Nico Anten (Managing Director van Connekt) en Mark Haverlach (Customer Service & Re-Entry Director EMEAI van Interface)

14.15 uur Vragen aan sprekers onder leiding van Jeroen Smit

14.30 uur Peter van Laarhoven (Directeur Corporate Development Schiphol Group)

14.45 uur Vragen aan spreker onder leiding van Jeroen Smit

15.00 uur Pauze

15.30 uur Frank van Ooijen (Director Sustainability FrieslandCampina)

 

 

Sprekers

jeroen smith
Jeroen Smit, dagvoorzitter, hoogleraar journalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoeksjournalist (De Prooi en Het Drama Ahold)


Nico Anten, Managing Director, Connekt
Powerpoint presentatie: ‘Lean en Green Logistics’

Mark Haverlach
Mark Haverlach, Customer Service & Re-Entry Director EMEAI,
Interface
Powerpoint presentatie: ‘Geen Circulaire Economie zonder Duurzame Logistiek’

Peter van Laarhoven
Peter van Laarhoven, lid Strategisch Platform Logistiek, Directeur Corporate Development Schiphol Group
Powerpoint presentatie: 'Dutch Logistics 2040: designed to last in relatie tot de Topsector Logistiek'

Marieke van Lier Lels
Marike van Lier Lels, voorzitter raadscommissie Rli
Powerpoint presentatie: 'Nederlandse Logistiek 2040: designed to last'

Henry Meijdam
Henry Meijdam, voorzitter Rli

Frank van Ooijen
Frank van Ooijen, Director Sustainability, Director Corporate Communication, Director FrieslandCampina Institute for dairy nutrition & health
Powerpoint presentatie: 'Dairy in a circular economy'

Siebe Riedstra
Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Femke Weijtens
Femke Weijtens, Executive Vice President Corporate Affairs DSM
Powerpoint presentatie: 'Netherlands logisticsk 2040 designed to last; The DSM perspective' 

 

Jongerenvertegenwoordigers 

Michael heeren
Michael Heeren, voorzitter Jong Logistiek Nederland en werkzaam als supply chain management consultant bij Capgemini Consulting. @JongLogistiek @memheeren


Ties Mouwen, Nederlandse Jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling (NJR) @tiesmouwen nl
 

Social media reporters

team

Gerdie Schreuders (Tweetredacteur Live-online-events)

Steven Ankersmit (TU Delft afdeling Transport & Planning) Engelstalig verslag op Twitter. "Ik richt mij op de interactie met niet-Nederlandse geïnteresseerden, zodat de discussie binnen en buiten Nederland door een brede groep mensen wordt gevoerd. Voor mij is het symposium geslaagd wanneer er zowel via linked, twitter als andere kanalen ook door niet- Nederlands sprekende geïnteresseerde actief over het onderwerp wordt gepraat."

Kyra Bekhuis (Montessori College Nijmegen) algeheel beeld van de middag en interactie met bezoekers. Verslag via Twitter en YouTube."Ik ga naar dit congres omdat mijn profielwerkstuk over de circulaire economie in Nederland gaat. Ik ben benieuwd naar de bevindingen van bedrijven richting de transitie naar een circulaire economie. Ik ga mensen vragen stellen zoals wat hun visie is op de circulaire economie, wat ze met dit onderwerp hebben, waarom ze hier zijn en wat ze van dit congres verwachten. Na het symposium wil ik graag te weten komen wat de mensen geleerd hebben van vandaag en of het symposium voor hun geslaagd is. De kennis die ik hier op ga doen, ga ik gebruiken voor de vorming mijn Profielwerkstuk over Circulaire economie in samenwerking met Aida Klein Breteler."

Danny Bloem (VU Amsterdam, Business Administration Transport & Supply Chain Management) Verslag via Twitter om kritische vragen en reacties te faciliteren, aangevuld met een blog met achtergrondinformatie.

Rianne Bongers (RU Nijmegen, Bedrijfskunde) Verslag via Facebook. "Ik zal via Facebook de volgers van rli op de hoogte houden van de gang van zaken tijdens het symposium. Ik zal daarbij ingaan op de inhoudelijke kernpunten van het advies en van de diverse sprekers maar zal ook een sfeerimpressie meenemen. Ik nog vrij nieuw in het Supply Chain managment omdat ik recent begonnen ben aan de studie bedrijfskunde na het behalen van mijn master Biomedical sciences. Het symposium is voor mij persoonlijk dan ook geslaagd als ik het enthousiasme en de innovatieve mogelijkheden uit deze tak mee naar huis kan nemen."

Aida Klein Breteler (Montessori College Nijmegen) algeheel beeld van de middag en interactie met bezoekers. Verslag via Twitter. ''De kennis die ik op zal doen tijdens het Symposium gebruik ik voor mijn Profielwerkstuk over de circulaire economie. Ik maak dit met Kyra Bekhuis. Ik wil communicatie- en informatiewetenschappen gaan studeren, voor mij is het daarom een leuke uitdaging om mensen bewust te laten worden van de circulaire economie door middel van Social Media.''

Selma Gans (VU Amsterdam, Business Administration Transport & Supply Chain Management. Verslag via YouTube, met  korte filmpjes eventueel compilatie van interviews. "Mijn verslag bestaat uit het weergeven van de gevarieerde visies over het onderwerp de circulaire economie in de haven. Hiermee wil ik een realistisch beeld geven van de visies van het bedrijfsleven en die van de beleidmakers.Voor mij maakt dit de dag geslaagd omdat ik dan zowel verslag uitbreng voor het social report team, als nieuwe informatie kan verkrijgen die kan bijdragen aan mijn scriptie."

Abel Hemmelder (Universiteit van Amsterdam, Future Planet Studies) verslag via Twitter (en eventueel Facebook). "Ik koppel de verschillende onderwerpen aan bedrijven, initiatieven en personen die ik via mijn studie heb leren kennen. Voor mij is de middag dan ook geslaagd als dit gelukt is."

Eloy Hoofs (RU Nijmegen Bestuurskunde) verslag via Twitter en Facebook. "Het symposium is voor mij geslaagd als er daadwerkelijk interactie / discussie onder jongeren ontstaat en het niet bij dit symposium blijft maar doorleeft via social media."

Rens Legemaate (VU, Amsterdam, Business Administration Transport & Supply Chain Management) Verslag via twitter. "Door een inhoudelijke discussie op gang te brengen via twitter, probeer ik een zo breed mogelijk publiek te interesseren en bekend te maken met het belang van de circulaire economie. Door middel van praktische voorbeelden, geef ik invulling aan de aanbevelingen die gedaan worden. Voor mij is het symposium dan ook geslaagd als er vanuit meerdere invalshoeken over de circulaire economie gediscussieerd wordt."

Koen Zweers (Hogeschool Windesheim Zwolle, Logistics Management Engineer) verslag via Twitter, Facebook en blog.
"Als vierdejaars student zal ik vanaf eind januari gaan afstuderen. Dit wil ik in Singapore of Maleisië doen. Ik ben daarom op zoek naar bedrijven die hier een vestiging hebben die hierin contact kunnen leggen.
Ik wil me bezighouden met 'Reverse Logistics' tussen verticale ketens. Een circulaire economie draait om het hergebruiken van materialen en stoffen. De kans is hierbij groot dat een stof of materiaal bij de ene keten niet meer wordt gebruikt en bij een andere keten nog wel. Deze materialen of stoffen zouden volgens de circulaire economie theoretisch uitgewisseld kunnen/moeten worden. In hoeverre zijn bedrijven hiertoe bereid? Geven ze daarmee geheimen prijs? Hier wil ik verder op ingaan. De dag zal geslaagd zijn wanneer er inhoudelijke discussies ontstaan met de kans op diverse toezeggingen."